026-43212000

راهنمای کامل نگهداری برگ انجیری سلوم (فیلودندرون)

راهنمای کامل نگهداری برگ انجیری سلوم (فیلودندرون)

نور

نور

این گیاهان آپارتمانی در نور کم یا سایه خوب عمل می‌کنند. فیلودندرون سلوم به نور کم یا متوسط نیز مقاوم است و به رشد خود ادامه می‌دهد. کنار پنجره با نور ملایم بهترین مکان برای این گیاه است.

آبیاری

آبیاری

زمانی که 5 سانتی متر از خاک سطح گلدان خشک شد زمان آبیاری این گیاه می باشد. این گیاه آبیاری خیلی زیادی نیاز ندارد و آبیاری زیاد و یا نداشتن زهکشی مناسب در خاک و گلدان به مرور باعث پوسیدگی ریشه و مرگ گیاه خواهد شد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرو میکس زرگرین

محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک مناسب برای این گیاه باید سبک با زهکش بالا باشد. خاک لیمونی و کمپوست بهترین محیط برای رشد ریشه را تشکیل می دهند.

humidity 1

رطوبت

این گیاه دوست دار رطوبت است و در تمام طول سال هفته ای دو بار با آب ولرم غبار پاشی شود.

دما

دما

حداقل درجه حرارت در زمستان 12 درجه و در تابستان حداکثر 24 درجه سانتی گراد توصیه می شود. در درجه حرارت بالاتر غبار پاشی الزامی است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• خشک و چروک شدن برگ ها: این گیاه به رطوبت و آبیاری متوسط نیاز دارد و اگر این دو تامین نشود این عارضه به وجود می آید.

• لکه های سوخته روی برگ: اشعه مستقیم آفتاب با غبار پاشی در آفتاب علت این عارضه است.

ضعیف و دراز شدن ساقه: نور کافی به گیاه نم رسد.

• افتادگی برگ ها: هوای گرم و خشک علت آن است.

• زردی و ریزش برگ ها: آبیاری زیاد از اندازه است.

• تار عنکبوتی زیر ربرگ ها: به علت وجود کنه است.