026-43212000

کشاورزی ارگانیک با استفاده از کود مایع آلی ارگانیک زرگرین

کشاورزی ارگانیک با استفاده از کود مایع آلی ارگانیک زرگرین

کشاورزی ارگانیک با استفاده از کود مایع آلی ارگانیک زرگرین چکیده بـا توسـعه و گسـترش علـوم و فناوري هاي نوین همچون؛ مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي، کاشت ارقـام پرمحصـول گونـه هـاي زراعی و باغی و استفاده بی رویه از کودها و آفت کش هاي شیمیایی باعث افزایش کمی تولیـدات کشاورزي گردید و مشکل غذا را در […]

مروری بر تاثیرات کودهای آلی مانند کود مایع آلی ارگانیک زرگرین بر گیاهان دارویی

بر تاثیرات کودهای آلی مانند کود مایع آلی ارگانیک زرگرین بر گیاهان دارویی

مروری بر تاثیرات کودهای آلی مانند کود مایع آلی ارگانیک زرگرین بر گیاهان دارویی چکیده گیاهان دارویی برخلاف دیگر محصولات زراعی گیاهانی هستند که در آن ها کیفیت مواد در مقایسه با کمیت آن ها به مراتب مهم تر و ضروری تر می باشد. لذا جهت رسیدن، به حداکثر کیفیت، علم و آگاهی از عوامل […]

نقش کودهای حاوی گوگرد در رشد گیاهان و اصلاح خاک­های آهکی

نقش کودهای حاوی گوگرد در رشد گیاهان و اصلاح خاک­های آهکی

نقش کودهای حاوی گوگرد در رشد گیاهان و اصلاح خاک­های آهکی چکیده منشاء غذای حیوانات و انسان از گیاهان می باشد، برای حصول به امنیت غذایی دراز مدت در جوامع انسانی، باید مقدار تولید در زمین های كشاورزی و به عبارت دیگر تولید محصول در هر واحد از زمین های كشاورزی افزایش یابد. تامین عناصر […]

مروری بر نقش عناصر نیتروژن، روی و بور بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاهان

مروری بر نقش عناصر نیتروژن، روی و بور بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاهان

مروری بر نقش عناصر نیتروژن، روی و بور بر ویژگی های رشدی و عملکردی گیاهان چکیده جمعیت جهان با سرعت زیادی در حال افزایش است، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده به غذا، کشت فشرده با استفاده از مناطق بیشتر و افزایش استفاده از کودها در حال انجام است. نیتروژن یكی از مهمترین عناصر غذایی و […]

کاربرد کودهای آلی و آمینواسید در شورزدایی خاک های کشاورزی

مروری بر کاربرد کودهای آلی و آمینواسیدی در شورزدایی خاک های کشاورزی

تخریب اراضی از عوامل مهم در کاهش کیفیت خاک و کاهش تولید محصولات کشاورزی به شمار می­رود. شوری و سدیمی شدن خاک­های کشاورزی از خطرات زیست محیطی جدی در سراسر جهان بوده و بیش از 1000 میلیون هکتار از اراضی تحت تاثیر درجات مختلف شوری می­باشند. از مهمترین دلایل شوری خاک در ایران می­توان به بارندگی کم، زیاد بودن تبخیر از سطح خاک، پستی و بلندی­های سطح زمین، کیفیت نامناسب آب آبیاری و نوع سنگ­های مادری اشاره کرد. به دلیل محدودیت­های خاک­های شور و سدیمی، اصلاح و احیا این اراضی که قابلیت کشت و کار در آن­ها وجود دارد، امری اجتناب ناپذیر به­نظر می­رسد. کاربرد کودهای آلی تولید شده از منابع متفاوت ارگانیک، موجب تقویت ساختمان فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می­گردد. بنابراین کاربرد اصلاح کننده­های آلی همچون کود ارگانیک مایع زرگرین در این خاک­ها جهت حفظ پایداری خاک الزامی است.

مروری بر نقش اسیدهای آمینه در کشاورزی ارگانیک

مروری بر نقش اسیدهای آمینه در کشاورزی ارگانیک

امروزه مصرف بی رویه کودهای شیمیایی علاوه بر مشکلات اقتصادی، خسارات زیادی را به محیط زیست وارد نموده است. بنابراین مصرف بی رویه این کودها موجب تجمع آلاینده­ها در خاک، منابع آب و افزایش آن­ها در گیاهان و زنجیره غذایی انسان و حیوان می­گردند. بهبود کیفیت، پایداری سیستم کشت و کاهش هزینه­های تولید از اهداف کشاورزی نوین است. از طرف دیگر تغییرات اقلیمی در جهان سبب شده گیاهان زراعی با تنش­های مختلفی مواجه گردند. به نظر می­رسد مواد محرک رشد در کاهش مصرف مواد شیمیایی در کشاورزی، همچنین افزایش مقاومت گیاهان در مواجه با تنش­ها نقش بسزایی داشته باشند. این ترکیبات شامل اسیدهای آمینه، مواد هیومیکی، عصاره جلبک دریایی و غیره هستند. کود آلی مایع زرگرین با داشتن انواع مختلفی از اسیدهای آمینه نمونه ­ای از این ترکیبات بوده که باعث بهبود و افزایش پایداری تولید محصول شده و همزمان باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش­های غیر زنده و افزایش کیفیت محصول شده­ است.

مروری بر کیتوزان و کاربرد آن در کشاورزی

مروری بر کیتوزان و کاربرد آن در کشاورزی

امروزه استفاده از کیتوزان به عنوان یک ماده غیر سمی، قابل تجزیه و سازگار با محیط، برای کاهش و بهبود اثرات تنش­های مختلف از جمله تنش خشکی و شوری مورد توجه است. کیتوزان یک ماده زیست تخریب­پذیر است که از پوسته سخت پوستانی مثل خرچنگ و میگو گرفته می­شود. در بسیاری از گیاهان استفاده از محرک­های زیستی یکی از روش­های کاهش اثرات مضر تنش­های غیر زیستی و افزایش عملکرد و کیفیت آنها می­باشد. کیتوزان یک بیوپلیمر با کاربرد وسیع است و شواهدی وجود دارد که نشان می­دهد کیتوزان خاصیت ضد قارچی دارد. پیش تیمار بذرها با کیتوزان اثرات تنش شوری را در این گیاه با افزایش طول ساقه، طول ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه و میزان کلروفیل کاهش می­دهد. کود بذرمال مایع زرگرین حاوی فسفر، روی، کیتوزان و آمینواسید می­باشد که موجب افزایش درصد جوانه­زنی بذر و بالا رفتن سرعت جوانه­زنی می­شود و با گسترش ریشه باعث افزایش جذب آب و مواد غذایی، کاهش اثرات مخرب تنش­ شوری و خشکی و بهبود رشد گیاه می­گردد.