026-43212000

آزمایش کود زرگرین بر روی کرفس ؛ افزایش وزن ، قطر و ارتفاع

بخش کشاورزی همواره  با چالش‌های زیادی روبروست و از جمله آنها می توان به افزایش بهره‌وری برای تغذیه جمعیت رو به رشد جهان ، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و در عین حال کاهش اثرات زیست‌محیطی بر زیست بوم و سلامت انسانها اشاره کرد.

استفاده از محرک‌های زیستی طبیعی گیاهی یک نوآوری امیدوارکننده و سازگار با محیط زیست است که گلدهی، رشد گیاه، تشکیل میوه، بهره‌وری محصول و کارایی مصرف مواد مغذی را افزایش می‌دهد و همچنین قادر به بهبود تحمل در برابر طیف وسیعی از عوامل ایجاد استرس‌ غیرزیستی است.

کود مایع آلی ارگانیک زرگرین به عنوان یک کود محرک زیستی این بار روی ویژگیهای  کرفس در مزرعه آقای رضا فاتح با معرفی جهاد کشاورزی استان البرز در مهرشهر کرج ، آزمایش شد.

این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در تابستان 1401 اجرا شد و کود مایع آلی ارگانیک زرگرین در سه مرحله به ترتیب 15، 35 و 55 روز پس از انتقال نشاء و به مقدار 20، 30 و 30 لیتر در هکت‍ار مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین یک قطعه از مزرعه  که کود مایع آلی ارگانیک زرگرین  را دریافت نکرده بود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

بررسی و پایش تیمار کودی در مدت 35 ، 55 ، 75 و عملکرد نهایی پس از90 روز انجام شد .

برای بررسی به صورت تصادفی ، نمونه هایی از تیمار و شاهد ، برداشت و وزن تر و خشک، قطر ساقه و ارتفاع ، اندازه گیری شد که نتایج به صورت خلاصه در شکل 1 آورده شده است.

نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از 80 لیتر کود مایع آلی ارگانیک زرگرین در هکتار طی سه مرحله موجب افزایش ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، وزن تر و خشک کرفس نسبت به محصول قطعه شاهد ، شده است.

میزان افزایش در ارتفاع ساقه در پی استفاده از کود مایع آلی ارگانیک زرگرین نسبت به شاهد در طی سه مرحله (عملکرد نهایی) به صورت میانگین 21 و میزان افزایش در قطر ساقه به صورت میانگین ، 14 درصد مشاهده شد.

میزان افزایش در وزن تر نیز با استفاده از کود مایع آلی ارگانیک زرگرین نسبت به شاهد در طی سه مرحله (عملکرد نهایی) به صورت میانگین ، 28 و میزان افزایش در وزن خشک ، 25 درصد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *