026-43212000

افزایش 25 درصدی تولید کاهو با استفاده از کود زرگرین

برداشت کاهو در کرج با استفاده از کود آلی مایع ارگانیک زرگرین ، 6/25درصد افزایش یافت.

کود آلی مایع ارگانیک شرکت زرگرین در سال زراعی 1401 با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی استان البرز در تولید محصولات کشاورزی استفاده شد.

شرکت زرگرین ، کود آلی مایع ارگانیک را در مزرعه مهندس میرجلیلی (دانش آموخته کارشناسی ارشد کشاورزی و برگزیده ملی سال 1400 در تولید محصولات سالم و ارگانیک) واقع در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برای تولید کاهو آزمایش کرد.

سطح مورد ارزیابی برای تیمار کود زرگرین به مساحت یک هکتار و در مجاورت آن نیز نیم هکتار به عنوان شاهد ، اختصاص یافت و انتقال نشاء کاهو به زمین اصلی در اواخر شهریور و تیمار کودی در دو مرحله انجام شد.

مرحله نخست تیمار کودی ، سه هفته پس از انتقال نشاء کاهو به زمین با مقدار 30 لیتر در هکتار از کود آلی مایع ارگانیک زرگرین  انجام و مرحله دوم نیز 14 روز بعد تکرار شد و همزمان کودهای شیمیایی در مزارع تیمار و شاهد ، مورد استفاده قرار گرفت.

برداشت کاهو روز 22 آبان 1401 آغاز و همزمان صفاتی مانند ارتفاع و وزن بوته ، قطر ساقه و عملکرد نهایی ، بررسی شد.

نتایج حاصل از طرح نشان داد که میانگین ارتفاع بوته در مزرعه تیمار 41 سانتی متر و در مزرعه شاهد 36 سانتی متر بود که 9/13درصد بیشتر از شاهد است.

همچنین میانگین وزن بوته در مزرعه تیمار 900 و در مزرعه شاهد 715 گرم و میانگین قطر ساقه در مزرعه تیمار 47 و در مزرعه شاهد 35 میلی متر بود که به ترتیب 9/25 و 3/34 درصد افزایش نشان می دهد.

در مجموع 81 تن کاهو در مزرعه تیمار برداشت شد که 6/25درصد بیشتر از مزرعه شاهد با برداشت 5/64 تن بود .

همکاری و اعتماد جناب آقای میرجلیلی در استفاده از کود آلی مایع ارگانیک زرگرین نشان داد تلفیق تجربه و تخصص بومی ، می تواند نتایج مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *