026-43212000

راهنمای کامل نگهداری برگ بیدی

راهنمای کامل نگهداری برگ بیدی

نور

نور

این گیاه، در سایه و نور متوسط به خوبی رشد میکند. البته انواع ابلق و بنفش آن به نور بیشتری نیاز دارند. بهترین رشد برگ بیدی در مکان پرنور، اما با نور غیرمستقیم خورشید رخ می‌دهد. در صورت عدم دریافت نور کافی خورشید، طرح‌های زیبای سطح برگ آن به مرور زمان کم رنگ شده و ناپدید می‌شوند.

آبیاری

آبیاری

به آبیاری متوسط نیاز دارد و باید اجازه دهید که بین دو آبیاری، سطح خاک این گیاه خشک شود. اگر گیاهتان بصورت آویز از سقف در گلدان نگهداری می شود، باید آن را بیشتر آبیاری کنید؛ زیرا همواره گرما به سمت بالا رفته و گیاه، نیاز آبی بیشتری نسبت به قبل پیدا می کند.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک نیمه سبک (که مخلوطی از خاک باغچه، ماسه و خاک برگ است)، برای این گیاه توصیه می شود.

humidity 1

رطوبت

برگ بیدی به رطوبت متوسط نیاز دارد که با غبار پاشی یا از طریق زیر گلدانی می توان آن را تأمین کرد.

دما

دما

برگ بیدی طالب هوای گرم بوده و نسبت به سرما حساس است. این گیاه، دمای زیر 10 درجه سانتیگراد را تحمل نمی کند. دمای 20 تا 30 درجه برای گیاه برگ بیدی مطلوب است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• نرم و آبکی و بی رنگ شدن برگ ها: هوای سرد علت آن است.

• قهوه ای و چروکیدگی برگ ها: خشکی هوا و کمبود رطوبت علت آن است.

• کنه: نوک برگ ها به پشت خم شده و سطح زیرین آن ها دارای تار عنکبوت می شود.

• پوسیدگی ساقه: آبیاری بیش از حد باعث آن می شود.

• نوک برگ ها به طرف بالایی خم شده و می ریزد : هوای گرم و خشک علت آن است.

• پوسیدگی ساقه گیاه: به دلیل آبیاری زیاد و نبودن زهکش است.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی گیاه مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.