026-43212000

راهنمای کامل نگهداری سینگونیوم

راهنمای کامل نگهداری سینگونیوم

نور

نور

سینگونیوم گیاهی مقاوم و سازگاز است و می‌تواند در سایه و نیم سایه نیز رشد خود را داشته باشد. بهترین مکان برای نگهداری این گیاه نزدیک پنجره شرقی و شمالی است و یا درجایی که نور مستقیم آفتاب را نداشته باشد. کمبود نور در نوع صورتی سینگونیوم، سبب بی رنگ شدن برگها خواهد شد.

آبیاری

آبیاری

بهترین زمان برای آبیاری این گیاه پس از خشک شدن خاک آن است. بنابراین بین دو زمان آبدهی باید خاک گیاه خشک شود. گیاه سینگونیوم در مقابل کم آبی نیز مقاومت داشته و می‌تواند با هفته‌ای یک بار آبیاری نیز دوام بیاورد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک مناسب برای این گیاه باید سبک با زهکش بالا باشد. خاک لیمونی و کمپوست بهترین محیط برای رشد ریشه را تشکیل می دهند.

humidity 1

رطوبت

این گیاه دوست دار رطوبت است و غبار پاشی روزانه ضروری است.

دما

دما

این گیاه در دمای متوسط زندگی می‌کند. به همین دلیل در زمستان بهترین دمای برای آن ۱۵ درجه سانتی گراد است. از طرفی گرمای زیاد نیز برای گیاه سینگونیوم قابل تحمل نیست. حداکثر دما در تابستان برای نگهداری این گیاه ۲۱ درجه سانتی گراد است. گرمای بیش از اندازه می‌تواند به گیاه آسیب بزند.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• رنگ پریدگی و شفاف شدن برگ: عناصر غذایی مورد نیاز به مقدار کافی تامین نشده است.

• لکه های سوخته روی برگ: اشعه مستقیم آفتاب با غبار پاشی در آفتاب علت این عارضه است.

• ضعیف و دراز شدن ساقه: نور کافی به گیاه نمی رسد.

• قهوه ای و شکننده شدن برگ: هوای گرم و خشک علت آن است.

• زردی و ریزش برگ ها: آبیاری زیاد از اندازه است.

• تار عنکبوتی زیر ربرگ ها: به علت وجود کنه است.