026-43212000

راهنمای کامل نگهداری سانسوریا

راهنمای کامل نگهداری سانسوریا

نور

نور

سانسوریا نیاز به نور متوسط دارد و بهترین حالت نزدیک (دو متر) به پنجره جنوبی و غربی است. سانسوریا ابلق نسبت به سانسوریا سبز به نور بیشتری نیاز دارد.

آبیاری

آبیاری

سانسوریا در برابر کم آبی مقاومت بالایی دارد. بهترین زمان آبیاری خشک شدن دو سوم خاک گلدان است. آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ریشه گیاه سانسوریا می شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

NPK 13 13 13 زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک این گیاه باید سبک با زهکش بالا باشد باشد. مخلوطی از خاک برگ، پرلیت و ماسه برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

سانسوریا نسبت به رطوبت حساسیت ندارد ولی اگر محیط اطراف گیاه خیلی خشک باشد میتوان از ساخت جزیره برای آن استفاده کرد.

دما

دما

دمای گرم را دوست دارد و نسبت به گرما مقاوم است. بهترین دما برای نگهداری بین 15 تا 30 درجه سانتی گراد است. اما گرمای زیاد باعث خم شدن و شل شدن برگ ها می شود.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

زرد شدن و آبکی شدن برگ ها: علت آن آبیاری بیش از حد است. در صورت پوسیدگی ریشه بهتر است خاک گلدان عوض شده و ریشه های پوسیده را حذف کنید.

لوله شدن برگ سانسوریا: دلیل آن تغییرات ناگهانی دمای محیط است.

افتادگی برگ سانسوریا: تغذیه و کوددهی بیش از حد، آبیاری بیش از حد، گرما و سرمای بیش از حد

پوسیدگی ریشه گیاه: آبیاری بیش از حد، عدم زهکش مناسب و درنتیجه خارج نشدن آب اضافی در اطراف ریشه گیاه علت این عارضه است.

خشک شدن نوک برگ: عدم آبیاری کافی، خشکی بیش از حد هوا، گرما و نور بیش از حد

باریک شدن برگ سانسوریا: علت این مشکل عدم نور کافی و کوددهی کم و نامناسب است.

آفت شپشک: مشاهده توده های سفید پنبه ای به دلیل وجود این آفت است.

آفت تریپس: شبب جمع شدن و چروکیدگی برگ های گیاه می شود. این آفت از برگ گیاه تغذیه می کند و باعث جمع شدن و بد فرم شدن آن­ها و ایجاد نقاط خاکستری و نقره ای روی آنها می شود.