کود آلی فروت ست مایع زرگرین

کود آلی فروت ست مایع زرگرین

گرده افشانی ناقص، تنش های محیطی و همچنین کمبود بعضی از عناصر غذایی از جمله مهمترین دلایل ریزش شکوفه ها و میوه ها پس از گرده افشانی می باشند.

کود آلی فروت ست زرگرین یک محرک زیستی و بدون هورمون بوده که موجب بهبود تشکیل گل و میوه می شود. این محصول شامل سه عنصر غذایی نیتروژن، روی و بور می باشد. عناصر غذایی نیتروژن، بور و روی در فرایند تلقیح گل و تشکیل میوه دخالت مستقیم دارند. ترکیب این عناصر با اسیدآمینه به جذب و انتقال سریع این عناصر در گیاه کمک زیادی می کند.

وجه تمایز کود آلی فروت ست زرگرین با دیگر کودهای فروت ست وجود مواد آلی و به ویژه آمینواسیدآزاد می باشد که موجب کلات کنندگی و افزایش جذب عناصر موجود در کود می-گردد. استفاده از این ترکیب موجب افزایش شانس گرده افشانی کامل و تبدیل بیشتر شکوفه به میوه می شود.

گواهینامه ثبت مواد کودی : ۰۷۴۸۴

مشخصات کود آلی فروت ست مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
نیتروژن کل (N) (٪)۵
روی محلول (Zn) (٪)۵
بور (B) (٪)۱
کربن آلی (OC) (٪)۸
ماده آلی (OM) (٪)۱۴
اسید آمینه آزاد (٪)۳
pH۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود آلی فروت ست مایع زرگرین

مزایا و ویژگی ها
کاهش ریزش گل و میوه
کاهش سال آورى درختان میوه
افزایش کمى و کیفى گرده افشانى
گل انگیزى و افزایش طول عمر شکوفه ها
افزایش مقاومت گیاه به تنش هاى محیطى در زمان گل دهى

مقدار و شیوه مصرف کود آلی فروت ست مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)زمان مصرف
محصولات باغی۴ - ۳در زمان تورم جوانه ها و بعد از برداشت محصول
محصولات زراعی۳ - ۲پیش از گلدهی و طی دوران باردهی
محصولات گلخانه ای۳ - ۲پیش از گلدهی و طی دوران باردهی

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )