کود آلی K20 مایع زرگرین

کود آلی K20 مایع زرگرین

امروزه موضوع کیفیت غذایی محصولات کشاورزی مورد توجه بسیاری از محافل تحقیقاتی جهان است، به خصوص از آن جهت که استفاده بی رویه کودهای شیمیایی، علف کش ها، حشره کش ها و غیره از کیفیت محصولات کشاورزی می کاهند.
پتاسیم بعد از نیتروژن یکی از مهمترین عناصر غذایی در حیات گیاهان بوده که علاوه بر وظایف فیزیولوژیکی بسیار مهمی که در گیاه به عهده دارد، در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است، به طوری که از این عنصر به نام عنصر کیفیت نام برده می شود.
کود آلی K20 مایع زرگرین حاوی درصد بالایی از عنصر پتاسیم، ترکیبات آلی، انواع آمینواسیدها و کمپلکس شده با کربوکسیلیک اسیدها است که جذب و اثربخشی پتاسیم توسط گیاه را تسریع می کند. این محصول باعث افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی، افزایش اندازه و بهبود رنگ میوه، افزایش قند و ویتامین C در اکثر میوه ها می گردد.
کود آلی K20 مایع زرگرین مبتنی بر پتاسیم با ترکیب اسیدهای آلی است که جذب و انتقال مواد به گیاه را افزایش می دهد. این کود قابلیت ترکیب با اکثر سموم و کودها را دارا می باشد و می توان از آن هم از طریق محلول پاشی و هم از طریق سیستم های آبیاری استفاده کرد.
گواهینامه ثبت مواد کودی : 61568

مزایا و ویژگی های کود آلی K20 مایع زرگرین

مزایا و ویژگی ها
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
افزایش اندازه و بهبود خصوصیات ظاهری میوه
افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر غذایی
رفع سریع کمبود پتاسیم
بهبود رنگ و طعم میوه
تسریع در رسیدگی
افزایش انبارداری میوه
افزایش عملکرد محصول

مقدار و شیوه مصرف کود آلی K20 مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (لیتر در 1000 لیتر آب)آبیاری (لیتر در هکتار)زمان مصرف
محصولات باغی۴ - ۳۱۰ - ۸از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه
محصولات زراعی۳ - ۲۸ - ۶از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه
محصولات گلخانه ای۳ - ۲۸ - ۶از مرحله تشکیل میوه تا رسیدن میوه

مشخصات کود آلی K20 مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۲۰
اسید آمینه آزاد (٪)۳
ماده آلی (OM) (٪)۱۰
کربن آلی (OC) (٪)۵
pH۷

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )