026-43212000

کود آلی گوگردى مایع زرگرین

کود آلی گوگردى مایع زرگرین

کود آلی گوگردى مایع زرگرین اصلاح کننده خاک حاوی گوگرد و اسید های آمینه بوده که بــا اســیدى کــردن محیــط ریشــه جــذب عنصـر غذایـى را بـه بالاتریـن سـطح ممکـن مـى رسـاند.

افزون براین گوگرد جزو عناصر غذایی پرمصرف گیاهان بوده و در گیاهان به ویژه دانه های روغنی نقش کلیدی دارد. گوگرد موجود در این کود هم به صورت سولفات و هم به شکل گوگرد عنصری می باشد لذا در هنگام افزودن این کود به خاک سولفات آن بلافاصله قابل استفاده است در حالی که گوگرد عنصری آن توسط اکسیداسیون باکتری ها به سولفات تبدیل شده و در دراز مدت بصورت آهسته برای گیاه قابل جذب خواهد بود.

افزون بر استفاده از این کود جهت اصلاح خاک های آهکی و شور سدیمی، کود آلی گوگردی زرگرین را می توان در تمامی مراحل رشد گیاهان به ویژه دانه های روغنی نظیر کلزا و آفتابگردان جهت افزایش تولید و بهبود خصوصیات کیفی محصول مصرف نمود.

 

گواهینامه ثبت مواد کودی : ۷۱۸۵۰

مشخصات کود آلی گوگردى مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
نیتروژن کل (N) (٪)۶
گوگرد کل (S) (٪)۱۵
گوگرد عنصری (S) (٪)۵
تیوسولفات (S۲O۳) (٪)۱۰
اسیدآمینه آزاد (٪)۳
کربن آلی (OC) (٪)۱۴
ماده آلی (OM) (٪)۲۴
pH۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود آلی گوگردى مایع زرگرین

مزایا و ویژگی ها
اصلاح خاک هاى آهکى، شور- سدیمى
کاهش pH خاک
خاصیت قارچکشی و تقویت سیستم دفاعی گیاه
افزایش تولید محصول
افزایش پروتئین و درصد روغن دانه‌ها

مقدار و شیوه مصرف کود آلی گوگردى مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)نحوه مصرف
محصولات باغی۴ - ۳ ۳۰ - ۲۰در طول دوره رشد
محصولات زراعی۳ - ۲ ۱۵ - ۱۰در طول دوره رشد
محصولات گلخانه ای۳ - ۲ ۱۵ - ۱۰در طول دوره رشد

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )