کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین

کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین

کلسیم یکی از عناصر ضروری در رشد و نمو گیاهان می باشد. کلسیم در خاک های آهکی یکی از فراوان ترین عناصر است، اما جذب محدود و حرکت کُند آن درون گیاه مشکلات فراوانی را برای کیفیت محصولات باغی و زراعی ایجاد می کند.

کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین، شامل عناصر کلسیم و بور به همراه آمینواسید است که بر کاهش میزان ریزش و افزایش دوام گل ها در تمام گیاهان موثر است. این ترکیب موجب افزایش بازارپسندی، سفتی، رنگ پذیری میوه و پیشگیری عوارض فیزیولوژیک میوه (لکه تلخی سیب، سوختگی گلگاه در گوجه فرنگی و فلفل، آردی شدن میوه، سوختگی برگ کاهو و …) می شود.

همراه بودن بور و کلسیم در این کود موجب نقل و انتقال بهتر کلسیم به درون گیاه، به واسطه تاثیر سینرژیستی عنصر بور در جذب و انتقال کلسیم، می گردد. همچنین وجود اسیدهای آمینه به همراه اسیدهای آلی در کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین، علاوه بر کاهش pH باعث جذب حداکثری و افزایش غلظت کلسیم در میوه می شود.

 

گواهینامه ثبت مواد کودی : 39685

مشخصات کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
نیتروژن کل (N) (٪)۶
کلسیم محلول (CaO) (٪)۱۰
بور محلول (B) (٪)۱
اسید آمینه آزاد (٪)۳
ماده آلی (OM) (٪)۱۰
کربن آلی (OC) (٪)۵
pH۵ -۴

مزایا و ویژگی های کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین

مزایا و ویژگی ها
تقویت ساختار دیواره سلولی و کاهش ترک خوردگی میوه
افزایش مقاومت میوه در برابر صدمات فیزیکی هنگام برداشت
افزایش عمر پس از برداشت گل های زینتی
بهبود کیفیت محصول
افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی
افزایش گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
افزایش عمر انبارداری
افزایش راندمان تولید

مقدار و شیوه مصرف کود آلی کلسیم بور مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)
محصولات باغی۴ - ۳دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات زراعی۳ - ۲دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات گلخانه ای۳ - ۲دو الی سه بار در طول دوره رشد

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )