026-43212000

کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین

کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین

تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی به شمار می رود. علی رغم اهمیت روز افزون عناصر کم مصرف در تولیدات کشاورزی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته و جهان سوم به نقش این عناصر توجه کافی نشده و مصرف کودهای حاوی این عناصر بسیار ناچیز است.

کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین حاوی تمامی عناصر ریزمغذی قابل جذب است که به صورت محلول پاشی و کود آبیاری قابل استفاده می باشد. وجود مواد آلی و آمینواسیدهای آزاد در این محصول موجب کلات کنندگی و افزایش جذب عناصر پس از استفاده از طریق برگ می گردد.

از ویژگی های منحصر به فرد کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین وجود اسیدهای آلی و پلی ساکاریدها می باشد که موجب کاهش pH و افزایش کارایی عناصر ریزمغذی در خاک های قلیایی و آهکی می شود.

حضور اسیدهای آلی و کاربرد این محصول از طریق خاک، تثبیت عناصر بر روی سطوح ذرات خاک را کاهش داده و فراهمی آن ها را برای گیاهان افزایش می دهد. استفاده از کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین در شرایط مختلف اقلیمی و خاک های کشاورزی، تاثیرات قابل توجهی در افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی، بهبود رنگ میوه، افزایش بازارپسندی و در نهایت کاهش بهای تمام شده تولید دارد.

گواهینامه ثبت مواد کودی: 10058

مشخصات کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
آهن محلول (Fe) (٪)۲
روی محلول (Zn) (٪)۲
منگنز محلول (Mn) (٪)۱
منیزیم محلول (Mg) (٪)۱
مس محلول (Cu) (٪)۰.۵
بور محلول (B) (٪)۰.۵
مولیبدن محلول (Mo) (٪)۰.۵
اسید آمینه آزاد (٪)۳
ماده آلی (OM) (٪)۱۰
کربن آلی (OC) (٪)۵
pH۴ -۳

مزایا و ویژگی های کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین

مزایا و ویژگی ها
تامین کننده عناصر میکرو در گیاه
یشگیری و درمان کلروز در برگ های جوان
بهبود فرآیند گرده افشانی
بهبود جذب و کاربرد عناصر ماکرو
افزایش گل
افزایش سایز میوه
افزایش عملکرد محصول
افزایش بازارپسندی در محصول

مقدار و شیوه مصرف کود آلی میکرو میکس مایع زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)زمان مصرف
محصولات باغی۳ - ۲۱۰-۸در طول فصل رشد و در زمان مشاهده کمبود
محصولات زراعی۲/۵ - ۲۸ - ۶در طول فصل رشد و در زمان مشاهده کمبود
محصولات گلخانه ای۲/۵ - ۲۸ - ۶در طول فصل رشد و در زمان مشاهده کمبود

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )