کود آلی مخصوص پسته زرگرین

کود آلی مخصوص پسته زرگرین

کود آلی مخصوص پسته زرگرین حاوی عناصر مورد نیاز گیاه بوده که در شرایط مختلف اقلیمی و تمامی مراحل رشدی پسته قابل استفاده است. pH اسیدی و پایین بودن EC این کود سبب بهبود جذب عناصر غذایی جهت بالا بردن عملکرد در شرایط تنش شوری می شود.

این ترکیب با کاهش مصرف کودهای شیمیایی، تقویت میکروارگانیسم های مفید و احیای توازن عناصر، ابزار ایده آلی برای اصلاح خاک است. فرمولاسیون خاص این محصول با دارا بودن اسیدهای آمینه به فرم آزاد، اسیدهای آلی، مواد آلی و سایر ترکیبات غذایی مورد نیاز گیاه، علاوه بر افزایش جذب عناصر و مواد غذایی توسط گیاه، سبب افزایش فتوسنتز، کاهش سال آوری درختان، افزایش اونس پسته و افزایش مقاومت گیاه به تنش های گرمایی، سرمایی، خشکی و شوری شده و خسارات ناشی از استرس های محیطی را به حداقل می رساند.

امروزه با توجه به هزینه های بالای تولید پسته، زمان مدیریت سنتی سپری شده و باید با رعایت اصول علمی و به کارگیری به روزترین دانش تولید کودهای کشاورزی، هزینه ها را کاهش و تولید محصول را افزایش داد. با کاربرد کود آلی مخصوص پسته زرگرین در باغات پسته و با وجود اثرات مثبت آن در خاک های آهکی این مناطق، می توان گامی موثر در جهت مدیریت باغات پسته و ارتقاء سطح کمی و کیفی این محصول برداشت.

 

گواهینامه ثبت مواد کودی : 92255

مشخصات کود آلی مخصوص پسته زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
نیتروژن کل (N) (٪)۵/۱
فسفر قابل استفاده (P۲O۵) (٪)۱
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۱
روی محلول (Zn)۲
منگنز محلول (Mn)۲
منیزیم محلول (Mg)۵/۰
اسید آمینه آزاد (٪)۳
ماده آلی (OM) (٪)۱۰
کربن آلی (OC) (٪)۵
pH۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود آلی مخصوص پسته زرگرین

مزایا و ویژگی ها
افزایش مقاومت گیاه به تنش های گرمایی و سرمایی
افزایش مقاومت گیاه به تنش های شوری و خشکی
افزایش جذب عناصر غذایی در خاک های شور و سدیمی
کاهش سال آوری در پسته
کاهش مصرف کودهای شیمیایی
کاهش پوکی پسته
افزایش مواد آلی خاک
افزایش اونس پسته
مناسب برای تولید محصولات ارگانیک
کاهش هزینه های کشاورزی
افزایش جذب کلسیم و کاهش عارضه لکه پوست استخوانی و سرسوختگی پسته

مقدار و شیوه مصرف کود آلی مخصوص پسته زرگرین

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)زمان مصرف
پسته۵ - ۴۱۵۰ - ۱۲۰آب استارت
پسته۵ - ۴۱۵۰ - ۱۲۰رشد میوه
پسته۵ - ۴۱۵۰ - ۱۲۰پر شدن مغز
پسته۵ - ۴۱۵۰ - ۱۲۰پس از برداشت

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )