026-43212000

کود آلی مخصوص نخل زرگرین

کود آلی مخصوص نخل زرگرین

عمده مناطق کشت و تولید خرما در کشور دارای شرایط نامساعد اقلیمی از جمله بحران کم آبی و فقر خاک از نظر مواد غذایی است که موجب تولید محصولی نه چندان ایده آل از نظر کمی و کیفی می شود.

کود آلی مخصوص نخل زرگرین با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پرمصرف و ریزمغذی در خاک، به رشد بهتر گیاه کمک کرده و موجب افزایش کمی و کیفی محصول می شود. این محصول دارای بالانسی مناسب از عناصر غذایی بوده که در تمامی مراحل رشدی خرما قابل استفاده می باشد.

با توجه به بحرانی بودن خاک نخلستان ها از نظر ماده آلی وجود ترکیباتی همچون آمینواسیدها، اسیدهای آلی و سایر ترکیبات آلی در کود آلی مخصوص نخل زرگرین، کارایی عناصر مصرفی در خاک را دو چندان کرده و از رسوب و تثبیت آن ها جلوگیری می کند.

همچنین ترکیبات ضد استرس مثل آمینواسیدها باعث افزایش مقاومت گیاه در زمان مواجه با کم آبی و سایر تنش های محیطی شده و عملکرد حداکثری گیاه را تحت شرایط نامساعد به همراه دارد.

با در نظر گرفتن هزینه های بالای تولید محصولات کشاورزی به خصوص در مناطق جنوبی کشور، استفاده از ترکیبات چند منظوره همچون کود آلی مخصوص نخل زرگرین می تواند به کاهش بهای تمام شده تولیدات گیاهی کمک شایانی کند.

 

گواهینامه ثبت مواد کودی : 33559

مشخصات کود آلی مخصوص نخل زرگرین

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
نیتروژن کل (N) (٪)۴
فسفر قابل استفاده (P۲O۵) (٪)۱/۵
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۵
منیزیم محلول (Mg)۰.۵
گوگرد محلول (S)۱
اسید آمینه آزاد (٪)۳
ماده آلی (OM) (٪)۱۰
کربن آلی (OC) (٪)۵
pH۵ - ۴

مزایا و ویژگی های کود آلی مخصوص نخل زرگرین

مزایا و ویژگی ها
افزایش جذب عناصر غذایی در خاک های شور و آهکی
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
بهبود رنگ و طعم میوه
جلوگیری از ریزش میوه
افزایش اندازه محصول
حفظ کیفیت بهتر محصول در زمان انبارداری
افزایش عملکرد محصول
کاهش هزینه های تولید

مقدار و شیوه مصرف کود آلی مخصوص نخل زرگرین

نوع محصولآبیاری (لیتر به ازای هر درخت) 1 تا 5 سالگیآبیاری (لیتر به ازای هر درخت) 6 سالگی به بعدزمان مصرف
خرما۱ - ۰.۵۲ - ۱زمان گلدهی
خرما۱ - ۰.۵۲ - ۱بعد از تشکیل میوه
خرما۱ - ۰.۵۲ - ۱تکامل میوه
خرما۱ - ۰.۵۲ - ۱پس از برداشت

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )