026-43212000

کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین (آلی پتاسیمی)

کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین (آلی پتاسیمی)

با افزایش روز افزون جمیعت و لزوم تولید حداکثری محصولات کشاورزی برای تامین نیاز غذایی بشر با استفاده بهینه از منابع موجود و حفظ محیط زیست، تاکید بیشتری بر به کارگیری روش های کشاورزی پایدار می شود که در آن سموم و کودهای شیمیایی به مقدار بسیار کم مورد استفاده قرار می گیرند. روش های جدید دوست دار طبیعت به ویژه در زمینه مقاومت گیاهان به استرس های زنده و غیر زنده از فاکتورهای کلیدی در کشاورزی پایدار است.

کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین حاوی عناصر فسفر و پتاسیم به همراه اسیدهای آمینه بوده که به سرعت توسط گیاه جذب می گردد. این کود سبب بهبود تغذیه در گیاهان به ویژه در دوران جوانه زنی، رشد رویشی و در زمان رسیدگی میوه می شود.

وجود آمینواسیدها و اسیدهای آلی در این محصول موجب شده که میزان جذب از طریق برگ و ریشه افزایش یافته و نیز سبب تسهیل در انتقال آن درون بافت های گیاهی شود.

همچنین حضور همزمان آمینواسید و فسفیت به همراه اسیدهای آلی در کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین موجب کارایی بسیار بالای آن در برابر استرس های محیطی و عوامل بیماری زای گیاهی شده و با داشتن درصد قابل توجهی از مواد آلی و کربن آلی آن را به یک ترکیب منحصر به فرد تبدیل کرده است.

گواهینامه ثبت مواد کودی : 76198

مشخصات کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین (آلی پتاسیمی)

تجزیه ضمانت شدهمقدار (W/W)
پتاسیم محلول در آب (K۲O) (٪)۱۰
فسفیت محلول (P۲O۵) (٪)۱۵
اسید آمینه آزاد (٪)۳
کربن آلی (OC) (٪)۱۰
ماده آلی (OM) (٪)۲۰
pH۵ -۴

مزایا و ویژگی های کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین (آلی پتاسیمی)

مزایا و ویژگی ها
تقویت سیستم دفاعی گیاه و پیشگیری از بیماری ها
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی
افزایش اندازه و بهبود خصوصیات ظاهری میوه
بهبود رنگ و طعم میوه
افزایش انبارداری میوه
افزایش تعداد گل و میوه

مقدار و شیوه مصرف کود آلی فسفیت پتاسیم مایع زرگرین (آلی پتاسیمی)

نوع محصولمحلول پاشی (در ۱۰۰۰ لیتر اب)آبیاری (لیتر در هکتار)زمان مصرف
محصولات باغی۴ - ۳۱۰-۶دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات زراعی۳ - ۲۶ - ۴دو الی سه بار در طول دوره رشد
محصولات گلخانه ای۳ - ۲۶ - ۴در طول فصل رشد و در زمان مشاهده کمبود

 

 

صفحه اینستاگرام گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام ( زرگرین )