026-43212000

راهنمای کامل نگهداری قاشقی سبز و ابلق

راهنمای کامل نگهداری قاشقی سبز و ابلق

نور

نور

شرایط نگهداری گل قاشقی درخانه نور مناسب برای این گیاه است. گیاه قاشقی نور کم تا متوسط نیاز دارد (بسته به نوع گیاه قاشقی مقدار نیاز نور تغییر می‎‌کند که ابلق‌ها به نور بیشتری احتیاج دارند) اما این گیاه، در صورت عدم وجود نور هم می‌تواند به راحتی به حیاتش ادامه دهد. نور ناکافی باعث می‌شود که رشد گیاه کاملا متوقف شود و نور مستقیم خورشید نیز، برگ‌های گیاه را می‌سوزاند.

آبیاری

آبیاری

قاشقی توانایی ذخیره آب در برگ‌ها و ساقه‌های خود را دارد. هروقت خاک گلدان خشک شد، یعنی گیاه به آب نیاز دارد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود K20 زرگرین + کود آلی مایع زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک مناسب برای قاشقی، خاک نسبتا سبک با زهکش خوب است. این خاک می‌تواند متشکل از یک قسمت خاک برگ، یک قسمت ماسه و یک قسمت خاک باغچه باشد. رطوبت: این گیاه علاقمند محیط گرم و مرطوب است. رطوبت لازم برای برگ قاشقی حدود 50 درصد است. برای تامین رطوبت گیاه باید هفته‌ای دو بار در تابستان و هفته‌ای یکبار در زمستان، قاشقی را غبارپاشی کنید.

humidity 1

رطوبت

این گیاه علاقمند محیط گرم و مرطوب است. رطوبت لازم برای برگ قاشقی حدود 50 درصد است. برای تامین رطوبت گیاه باید هفته‌ای دو بار در تابستان و هفته‌ای یکبار در زمستان، قاشقی را غبارپاشی کنید.

دما

دما

دمای مناسب گل قاشقی 15 تا 30 درجه سانتی­گراد است و دمای بهینه برای رشد این گیاه 25 درجه سانتی گراد می باشد..

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• رشد کم و کم رنگ شدن برگ ها: علت اصلی کندی رشد و بی‌رنگی برگ‌های گیاه قاشقی، کاهش عناصرغذایی موجود در خاک گیاه است.

• گل ندادن: علت اصلی آن کمبود نور است.

• آفت کنه: در صورت مشاهده تارهای عنکبوتی در زیر برگ استفاده از سم های کنه کش ضروری می باشد.

• خم شدن برگ ها: تشنه ماندن گیاه باعث خم شدن برگ های آن می شود.

• پوسیدگی ریشه و ساقه: آبیاری بیش از حد موجب این عارضه می شود.

• ریزش برگ ها: سرد بودن محیط موئجب ریزش برگ قاشقی می شود.