026-43212000

راهنمای کامل نگهداری گاستریا

راهنمای کامل نگهداری گاستریا

نور

نور

گاستریا نور محیطی روشن نیاز دارد ولی تابش مستقیم آفتاب چندان برایش مناسب نیست. نور مورد نیاز گاستریا دقیقا نور مورد نیاز هاورتیاست. برگ های زرد یا سفید گاستریا نشان دهنده تابش نور زیاد خورشید به این گیاه است.

آبیاری

آبیاری

در بهار و تابستان هر دو هفته یکبار آبیاری شود. در فاصله بین دو آبیاری خاک خشک شود. در پاییز آبیاری کمتر و در زمستان آبیاری قطع شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین

کود K20 زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک مناسب برای این گیاه خاک کاکتوس است. ترکیبی از خاک برگ، ماسه و سنگریزه برای گاستریا مناسب است.

humidity 1

رطوبت

این گیاه به رطوبت زیادی نیاز ندارد و همان رطوبت نسبی محیط برای رشد آنها کافیست.

دما

دما

گیاهان گاستریا معمولاً تابستان های گرم و زمستان های کمی خنک را دوست دارند (تا ۱۰ درجه سانتیگراد). سرمازدگی می تواند برای گیاهان کشنده باشد. در طول هوای گرم ، ممکن است برگ گاستریا رنگ روشن تری پیدا کند ، که کاملا طبیعی است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• قهوه ای بنفش شدن برگ ها: نور شدید است.

• دراز و نازک شدن برگ ها: نور کافی نیست.

• خشکیدگی نوک برگها: هوا به شدت خشک و گیاه تشنه است.

• قهوه ای و پژمردگی برگهای پایین: هوا خیلی داغ و خشک است.

• سیاه شدن و پوسیدگی برگ ها: هوا خیلی سرد است و خاک خیلی مرطوب است.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی گیاه مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.