026-43212000

راهنمای کامل نگهداری بنجامین

راهنمای کامل نگهداری بنجامین

نور

نور

درخت بنجامین به آبیاری متوسط نیاز دارد. آبیاری بنجامین اگر بیش از حد باشد می‌تواند مشکلات جدی برای گیاه شما به وجود آورد. پس اجازه دهید سطح خاک در بین دو آبیاری خشک شود. مقاومت درخت بنجامین به کم‌آبی پايين است و در اثر آب کم دچار ريزش برگ می‌شود. آبیاری بیش از حد هم می‌تواند به قهوه ای شدن، لوله ای شدن یا ریزش برگ ها بیانجامد.

آبیاری

آبیاری

گونه های مختلف این گیاه به آبیاری نسبتاً مشابهی نیاز دارند و باید زمانی اقدام به آبیاری کنید که روی خاک کاملا خشک شده باشد. آبیاری زیاد برگهای این گیاه را خراب کرده و گیاه را دچار بیماری پوسیدگی ریشه می‌کند.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرو میکس زرگرین NPK 13 13 13 زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک سبک با زهکشی بالا برای این گیاه مناسب است تا آب اضافی را از خود عبور دهد. خاك مخلوط خاک‌برگ، خاك باغچه و ماسه برای بنجامین مناسب است.

humidity 1

رطوبت

بنجامین گیاه رطوبت دوستی است و در صورتی که رطوبت آن کم باشد دچار ریزش برگ، خشکی و شکنندگی برگها و بیحال شدن ساقه ها می‌شود.

دما

دما

گیاه بنجامین در دمای ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد. این گیاه به سرمای بیش از حد حساس است. بنابراین از قرار دادن آن در نزدیکی پنجره های دارای درز و یا وسایل سرمایشی خودداری شود. شوک تغییرات دمایی ناگهانی نیز برای بنجامین مضر است و سبب ریزش برگهای آن می‌شود.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• آفت کنه: موجب کم رنگ شدن برگ‌ها در نهایت زرد شدن آنان می‌شود و در زیر سطح برگ‌ها نیز تارهای عنکبوت بوجود می‌آیند.

• شپشک آرد آلود: بصورت توده پنبه‌ای سفید روی گیاه مشاهده می‌شود.

• شپشک سپردار : وجود لکه های قهوه ای بر روی ساقه نشان دهنده این آفت است. برگها در نهایت زرد و ریزش میابند . در صورت کم بودن تعداد آفت می‌توان با تکه‌ای پنبه که آغشته به صابون یا الکل است، آفات را از روی گیاه برداشت، اما اگر تعداد آنان زیاد است می‌توان از سموم حشره کش سیستمیک استفاده کرد.

• خشک شدن و شکستگی برگ ها: رطوبت محیط پایین است.

• ریزش برگ سالم و سبز: یا نور کم است یا هوا سرد است.

• کوچک بودن برگ های جدید: فضاي كمي براي رشد دارند و يا تغذيه آنها مناسب نيست