026-43212000

راهنمای کامل نگهداری بنجامین آمستل

راهنمای کامل نگهداری بنجامین آمستل

نور

نور

بنجامین آمستل از گیاهانی است که به نور زیاد اما فیلتر شده نیاز دارد. در صورتی‌که نور کافی به گیاه نرسد رشد گیاه کند شده و برگ‌ها شروع به ریزش می‌کنند.

آبیاری

آبیاری

خشک شدن سطح خاک (1 تا 2 سانتی¬متر) از نشانه های نیاز به آبیاری مجدد است. آبیاری بیش از حد باعث پوسیدگی ریشه گیاه می شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرومیکس زرگرین محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

بنجامین آمستل نیاز به خاکی سبک با زهکش خوب دارد. ترکیب خاکی از خاک برگ و پرلیت برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

در صورت بالا رفتن دما و خشک بودن محیط، غبار پاشی برگ ها جهت تامین رطوبت انجام شود.

دما

دما

دمای مناسب بنجامین آمستل 15 تا 25 درجه سانتی¬گراد است. دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد باعث از بین رفتن گیاه می شود..

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• ریزش برگ ها: در صورتی که به گیاه نور کافی نرسد برگ ها شروع به ریزش می کنند.

• لکه های سوخته وسط برگ: در اثر غبار پاشی زیر نور خورشید لکه های سوخته سطح برگ ایجاد می شود.

• لکه های قهوه ای آب سوخته با حاشیه زرد در سطح برگ: عامل این لکه وجود قارچ است. غبار پاشی سطح برگ را کاهش دهید و برگ را با سموم قارچکش سم پاشی کنید.

• کمرنگ شدن برگ: علت کمرنگ شدن و کوچک ماندن برگ ها کمبود مواد غذایی است.

• رشد علفی گیاه: کمبود نور باعث رشد علفی و قد کشیدن گیاه می شود.

• سوختن نوک برگ ها: در صورت بالا رفتن دما و خشک بودن محیط قرارگیری بنجامین، نوک برگ ها حالت سوختگی پیدا می کنند.