026-43212000

راهنمای کامل نگهداری پتوس (سبز- ابلق- ارتشی)

راهنمای کامل نگهداری پتوس (سبز- ابلق- ارتشی)

نور

نور

پتوس در طیف وسیعی از شرایط نوری رشد می کند اما نور روشن و غیر مستقیم را ترجیح می دهد. این گیاه نور کم، نیم سایه و یا سایه را به خوبی تحمل می کند اما نوع مرمری، ابلق و ارتشی به دلیل داشتن برگ های روشن باید نور بیشتری دریافت کنند تا رنگ زیبای برگ های خود را از دست ندهند.

آبیاری

آبیاری

زمان مناسب برای آبیاری گیاه پتوس زمانی است که رویه خاک گلدان کامل خشک شده باشد. گل پتوس خاک همیشه خشک و یا مرطوب را دوست ندارد. آبیاری بیش از حد می‌تواند به ریشه ها آسیب برساند و رشد گل ها را کاهش دهد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک سبک، کمی اسیدی و دارای زهکشی بالا برای انواع پتوس مناسب است. خاک باغچه، ماسه و خاک برگ به طور کلی خاکی مناسب برای گل پتوس محسوب می شود.

humidity 1

رطوبت

تامین رطوبت کافی برای گل پتوس می تواند موجب بزرگ شدن پهنک برگ ها شود. از آنجایی که این نوع گیاهان دارای ریشه های هوایی هستند و این ریشه ها تمایل دارند به جاهای مرطوب بچسبند استفاده از قیم خزه ای در افزایش شادابی گیاه پتوس تاثیر بسزایی دارد.

دما

دما

پتوس می تواند در محیطی با دمای 21 تا 32 درجه سانتی گراد رشد کند و کمترین دمای قابل تحمل آن، 10 درجه سانتی گراد است. قرارگیری آن در معرض هوای بیش‌از حد سرد یا گرم (بسته به فصل) موجب زرد شدن برگ‌های آن منجر شود.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• آفت کنه: اگر در سطح زیرین برگ متوجه تار عنکبوت شدید نشانه وجود کنه است.

• شپشک آرد آلود: وجود توده های سفید پنبه ای نشان دهنده آفت شپشک می باشد.

• زردی برگ ها : کمبود عناصر غذایی، هوای خیلی گرم یا سرد، رطوبت بیش از حد، آبیاری نامناسب