026-43212000

راهنمای کامل نگهداری دیفن باخیا

راهنمای کامل نگهداری دیفن باخیا

نور

نور

این گیاه در سایه با نور ملایم و نور غیر مستقیم متوسط تا زیاد بهترین عملکرد و رشد را خواهد داشت. در صورت قرار گرفتن در نور کم، به صورت علفی رشد می‌کند و رنگ برگ ها کم­رنگ می‌شود. نژادهای برگ تیره نسبت به سایه مقاوم هستند.

آبیاری

آبیاری

این گیاه در برابر آبیاری بیش از حد حساس است در نتیجه اجازه دهید رویه خاک به اندازه 2 سانتی متر کامل خشک شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود NPK 13 13 13 زرگرین

محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک دیفن باخیا باید از زهکشی مناسبی برخوردار باشد. چون این گیاه خاک بسیار مرطوب و همیشه خیس را دوست ندارد. خاک برگ برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

این گل رطوبت بین ۶۰ تا ۹۰ درصد را دوست دارد و گیاهی رطوبت دوست محسوب می‌شود. در صورت کمبود رطوبت برای این گیاه، ساقه و برگ های آن خم شده و می‌افتد و اگر این وضعیت مدام تکرار شود، گیاه از بین می‌رود. در تابستان غبارپاشی روزانه پیشنهاد می گردد.

دما

دما

دمای 13 تا 18 درجه سانتی گراد را ترجیح می دهد. برای مدت کمی در 10 درجه مقاومت می کند ولی ممکن است برگ های پایین ریزش کند. در صورتی­که درجه حرارت بالاتر از 24 درجه باشد غبارپاشی توصیه می گردد.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

ریز برگی و دراز شدن ساقه: نور کافی نیست.

رنگ پریدگی و متمایل به سفید شدن برگ ها: یا نور زیاد است و یا احتیاج به تغذیه دارد.

شپشک ارد آلود: وجود توده های سفید پنبه ای نشان دهنده وجود این آفت است.

زردی و قهوه ای شدن حاشیه برگ های پایین: آبیاری بیش از حد عامل این عارضه است.

رنگ پریدگی و ریزش برگ: هوای سرد باعث این عارضه می شود.

لکه های سوخته روی برگ: غبار پاشی در آفتاب باعث بوجود آدن سوختگی روی برگ می شود.

آفت کنه: زردی برگ ها و وجود تارهای عنکبوت در سطح زیرین برگ به دلیل وجود کنه است.