026-43212000

راهنمای کامل نگهداری دراسنا (کامپکت- پرچمی-سبز)

راهنمای کامل نگهداری دراسنا (کامپکت- پرچمی-سبز)

نور

نور

دراسنا گیاهی است که برخی از انواع آن مانند دراسنا بلالی در نور کم نیز رشد خوبی دارند، اما سایر اعضای خانواده دراسنا نور زیاد و فیلتر شده ترجیح می ‌دهند و نور خورشید غیرمستقیم مناسب آن ها است. در طول نگهداری گل دراسنا به این نکته توجه کنید که اگر برگ‌ ها کم ‌رنگ و بلند تر شده باشند، یعنی گیاه شما به نور بیشتری نیاز دارد.

آبیاری

آبیاری

به خشکی حساس است. در صورتی که 3 الی 4 سانتیمتر سطح خاک خشک شد زمان آبیاری گیاه می باشد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرومیکس زرگرین

کود PK40 زرگررین + کود آلی مایع زرگرین

محلول پاشی کود آلی مایع زرگرین (2-3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

این گیاه خاک کمی اسیدی را می پسندد. خاک این گیاه باید اندکی سبک و با زهکش خوب باشد. ترکیبی از خاک سبک لومی، کود پوسیده دامی و همچنین مقداری خاک برگ و پرلیت برای دراسنا مناسب می باشد.

humidity 1

رطوبت

گیاه آپارتمانی دراسنا، به رطوبت متوسط احتیاج دارد؛ به طوری‌که رطوبت اتاق برای آن کافی است. در هوای گرم و خشک، هر چند وقت یکبار برگ‌ها را غبارپاشی نمایید.

دما

دما

دمای مناسب این گل 15 تا 24 درجه سانتی­گراد است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• شپشک آرد آلود: مشاهده کردن زخم های سفید رنگ بر روی گیاه نشانگر وجود شپشک آرد آلود است.

• قهوه ای شدن برگ ها: قهوه ای شدن برگ با حالت سوختگی از علائم قارچ می باشد.

• کم رنگی و ریزش شدید برگ ها: هوای گرم و خشک موجب ریزش برگ دراسنا می شود.

• ریز برگ و کاهش رشد: در صورت کمبود عناصر غذایی در گیاه این عارضه به وجود می آید.

• زرد شدن حاشیه برگ های پایین و خشک شدن آن ها: کم آبی و تشنگی گیاه علت اصلی آن است.