026-43212000

راهنمای کامل نگهداری سوسن عنکبوتی

راهنمای کامل نگهداری سوسن عنکبوتی

نور

نور

گل سوسن عنکبوتی گرمسیری روزانه به شش تا هشت ساعت نور غیرمستقیم احتیاج دارد. بهترین مکان در منزل پشت پنجره های جنوبی است.

آبیاری

آبیاری

سوسن عنکبوتی به رطوبت مناسب خاک نیاز دارد و خاک محل کاشت این گیاه نباید خشک شود. گرچه برخی از ارقام این گیاه خشکی را تحمل می کند اما به طور کلی خشکی خاک این گیاه مانع رشد آن می شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود PK40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک باید سرشار از مواد مغذی بوده و کاملا زهکشی شده باشد. بهترین ترکیب برای آن نیز مخلوط خاک برگ، خاک گلدان و میزان مناسبی از شن است.

humidity 1

رطوبت

این گل عاشق رطوبت هستش و برگهای پهن این گل با رطوبت سرپا هستند. هنگام نگهداری از سوسن ها در روزهای خیلی گرم سال که هوا خشک است نیز می توان از آب پاشیدن بر روی آن ها برای تامین رطوبت مورد نیازشان استفاده کرد.

دما

دما

دمای مورد نیاز برای گیاه سوسن عنکبوتی شما ۱۲ الی ۱۸ درجه سانتی گراد است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• زرد شدن برگ آگلونما: علت زرد شدن برگهای آگلونما به خصوص در قسمت های پایینی گیاه، آبیاری بیش از اندازه و هوای سرد است.

• پژمردگی گیاه: علت بی حالی آگلونما می تواند سردی هوا، تعداد زیاد برگ ها در گلدان، آسیب دیدن ریشه هنگام تعویض گلدان و کمبود آب باشد.

• کوچک ماندن برگ ها: خاک گیاه آگلونما نیاز به تغذیه دارد.

• سیاه شدن و پوسیدگی برگها: این مشکل هنگامی رخ می دهد که گیاه یوکا را بیش از حد آبیاری شده باشد.

• شل شدن برگها: کم بودن آبیاری و رطوبت می تواند منجر به شل شدن و افتادگی برگ ها شود.

• پوسیدگی ساقه گیاه: به دلیل آبیاری زیاد و نبودن زهکش است.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی گیاه مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.