026-43212000

راهنمای کامل نگهداری کروتون

راهنمای کامل نگهداری کروتون

نور

نور

به نور شدید احتیاج دارد ولی باید توجه داشت که نور مستقیم آفتاب به گیاهان صدمه وارد می کند. نور کم باعث کاهش رنگ کروتون می شود. حتی الامکان از جابجایی گلدان خودداری شود. گیاه کروتون در کل حساس است و اگر محل قرار دادن آن را تغییر دهید، آثار نامطلوبی بر رشد گیاه خواهد گذاشت و ممکن است برگهای گیاه شروع به ریزش کند.

آبیاری

آبیاری

آبیاری باید زمانی انجام شود که خاک کمی خشک شده باشد. وقتی 1 سانتی متر از خاک خشک بود، از آب ولرم برای آبیاری و جلوگیری از شوک ریشه ها استفاده شود. کروتون دوست­دار خاک نسبتا مرطوب است. اجازه دهید سطح خاک قبل از آبیاری کمی خشک شود سپس به آبیاری مجدد اقدام کنید. رطوبت خاک به این منظور نیست که خاک گیاه دائما خیس باشد. کروتون به آبیاری زیاد حساس است و در صورتی که ریشه ها به مدت طولانی در آب غوطه ور باشد، دچار پوسیدگی شده و گیاه را از بین می‌برد.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

کود NPK 13 13 13 زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

بهترین خاک برای کروتون، خاکی است که زهکشی مناسب برای عبور آب اضافی را داشته باشد. مخلوطی از یک قسمت خاک برگ و دو قسمت ماسه شسته نرم و یک قسمت خاک باغچه همراه با مقداری کمپوست مناسب می باشد.

humidity 1

رطوبت

در تابستان نیاز به غبار پاشی روزانه دارد. ولی در زمستان هفته ای یکبار کافی است.

دما

دما

سعی گردد درجه حرارت ثابت نگه داشته شود، در تابستان 27 درجه سانتی گراد و در زمستا 15 درجه سانتی گراد و بهترین شرایط حرارتی آن است. تغییرات پی در پی دما موجب وارد شدن شک به گیاه و از بین رفتن آن می‌شود. قرار گرفتن کروتون در دمای کمتر از 12 درجه موجب قهوه ای شدن برگهای آن می‌شود.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• برگ ها حالت ابلق خود را از دست داده: علت آن کمبود نور است.

• آفت کنه: زرد شدن برگ هاهمراه با تار عنکبوت در سطح زیرین برگ به دلبیل وجود کنه است.

• کاهش رشد و ریز برگی در برگ های جوان: به دلیل کمبود مواد غذایی مورد نیاز گیاه است.

• شپشک آرد آلود: بصورت توده پنبه‌ای سفید روی گیاه مشاهده می‌شود.

• ریزش برگ های پایین: به دلیل هوای سرد و خشک است. درجه حرارت زیر 16 درجه نباشد.

• پوسیدگی ساقه و ریزش برگ: آبیاری بیش از اندازه عامل آن است.

• برگ ها با لکه های قهوه ای سقوط می کند: هوای آلوده به گاز آشپزخانه و یا گاز نفتی عامل آن است. این گیاه نیاز به هوای پاک دارد.