026-43212000

ذرت

ذرت

ذرت در دنیا و بین غلات، ذرت بعد از گندم و برنج از لحاظ اقتصادی و سطح زیر کشت مقام سوم را دارا بوده و از نظر کل تولید مقام اول را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به دلیل سازش پذیری با شرایط اقلیمی مختلف روز به روز در حال […]

مقایسه کودهای مرغی با محصول زرگرین

مقایسه کودهای مرغی با محصول زرگرین

مقایسه کودهای مرغی با محصول زرگرین ماده آلی: ماده آلی یا ارگانیک ترکیباتی هستند که در ساختار خود دارای کربن می باشند این ترکیبات خود به دو بخش تقسیم می شوند : بخش مرده ترکیبات آلی که از مواد آلی پوسیده ، حاصل تغییر شیمیایی و میکروبی جانداران مرده به وجود آمده اند بخش زنده […]

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کرفس

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کرفس

آزمایش کود زرگرین بر روی کرفس ؛ افزایش وزن ، قطر و ارتفاع بخش کشاورزی همواره  با چالش‌های زیادی روبروست و از جمله آنها می توان به افزایش بهره‌وری برای تغذیه جمعیت رو به رشد جهان ، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع و در عین حال کاهش اثرات زیست‌محیطی بر زیست بوم و سلامت انسانها […]

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کاهو

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کاهو

افزایش 25 درصدی تولید کاهو با استفاده از کود زرگرین برداشت کاهو در کرج با استفاده از کود آلی مایع ارگانیک زرگرین ، 6/25درصد افزایش یافت. کود آلی مایع ارگانیک شرکت زرگرین در سال زراعی 1401 با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی استان البرز در تولید محصولات کشاورزی استفاده شد. شرکت زرگرین ، کود آلی مایع […]

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کلم پیچ سبز

خلاصه گزارش مزرعه پایلوت کلم پیچ سبز

افزایش تولید کلم در کرج با کودهای زرگرین یکی از بزرگترین معضلات کشاورزی در همه کشورها ، افزایش جمعیت و از سوی دیگر تخریب و محدود شدن زمین و آب مناسب در کره زمین است و به همین دلیل افزایش برداشت از واحد سطح در برنامه دولت­ها برای تامین غذا قرار دارد.  کود مایع آلی […]