026-43212000

راهنمای کامل نگهداری برگ عبایی

راهنمای کامل نگهداری برگ عبایی

نور

نور

این گیاه مقاومت بسیار بالایی در برابر نتابیدن نور خورشید دارد و به خوبی می تواند سایه را تحمل کند. در واقع برگ عبایی به نور مستقیم خورشید بسیار حساس است و این امر باعث خشک شدن و سوختگی برگ های آن می شود.

آبیاری

آبیاری

برگ عبایی یکی از گل هایی است که به آبیاری زیادی نیاز ندارد. در واقع در برابر کم آبی بسیار مقاوم است. یکی از دلایل آن نیز بوته ای بودن حالت ریشه هاست. این بوته ها همراه با برگ های بلند آن آب بسیار زیادی در خود ذخیره می کنند. خاک گلدان را با دست چک کرده و اگر خاک خشک بود آبیاری انجام شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرو میکس زرگرین محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

برگ عبایی ، به خاکی غنی نیاز دارد. یک سوم خاک باغچه + یک سوم ماسه + یک سوم کمپوست یا کود پوسیده برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

این گیاه دوست دار رطوبت است و نسبت به غبار پاشی ، به ویژه در تابستان ، واکنش خوبی نشان می دهد.

دما

دما

هوای خواستگاه و محل زندگی برگ عبایی در کشورهای چین و ژاپن، معتدل رو به سرد بوده است. بنابراین مقاومت بسیار بالایی در برابر سرد شدن هوا دارد. بالطبع نیز هوای گرم برای آن بسیار نامناسب است. بهترین دما برای این گیاه بین 10 تا 20 درجه سانتی گراد است. گرچه این گیاه در یخبندان نیز دوام می آورد اما سردترین دمایی که می تواند تحمل کند 7 درجه است. بیشترین دمایی که می تواند تحمل کند نیز 30 درجه سانتی گراد است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• بوجود آمدن شکاف در برگ ها: به علت تغذیه زیاد در برخی موارد برگ های گیاه شکاف بر میدارند.

• تیرگی و نرم شدن برگ ها: هوای سرد یا یخ زدگی عامل آن است.

• لکه های سوخته روی برگ: اشعه مستقیم آفتاب با غبار پاشی در آفتاب علت این عارضه است.

• رنگ پریدگی برگ ها: هوای گرم و خشک علت آن است.

• زردی و ریزش برگ ها: آبیاری زیاد از اندازه است.

• تار عنکبوتی زیر ربرگ ها: به علت وجود کنه است.