026-43212000

راهنمای کامل نگهداری کاج مطبق

راهنمای کامل نگهداری کاج مطبق

نور

نور

نیاز به نور غیر مستقیم و ملایم دارد. نور شدید آن را اذیت می کند. پنجره جنوبی مکان مناسبی برای رشد کاج مطبق است. هر چند وقت یکبار آن را بچرخانید تا به طرف نور منحرف نشود.

آبیاری

آبیاری

خاک همیشه مرطوب باشد. ریشه گیاه کاج مطبق اصلا نباید به طور کامل خشک شود. اما غرق آب نیز نباید باشد. در صورت خشک شدن سطح خاک آبیاری انجام شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرو میکس زرگرین

PK40 زرگرین + کود آلی مایع زرگرین

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

خاک این گیاه باید سبک با زهکش بالا باشد. مخلوطی از خاک برگ، ماسه و پرلیت برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

کاج مطبق به رطوبت بالا بین 60 درصد تا 80 درصد احتیاج دارد. برای فراهم کردن رطوبت دلخواه کاج مطبق اسپری آب یا استفاده از جزیره مناسب است.

دما

دما

دمای مناسب گل گندمی ابلق 18 تا 24 درجه سانتی­گراد است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• ریزش برگ های سبز: آبیاری بیش از اندازه موجب این عارضه می شود.

• برگ های سوزنی زرد و قهوه ای شده و می ریزد: به علت هوای گرم و خشک است.

• شاخه ها باریک و علفی هستند: گیاه دچار کمبود مواد غذایی شده است.

• افتادگی برگ کاج مطبق: به دلیل هوای سرد می باشد.

• شپشک: وجود توده های سفید پنبه ای بر روی برگ ها و ساقه های گیاه نشانه آفت شپشک است.