026-43212000

راهنمای کامل نگهداری یوکا

راهنمای کامل نگهداری یوکا

نور

نور

این گیاه به نور غیر مستقیم و زیاد نیاز دارد. وجود نور مستقیم و زیاد موجب سوختگی برگ ها و نور کم باعث قهوه ای شدن و ریزش آن ها میشود.

آبیاری

آبیاری

گیاه یوکا بیشتر در مناطق کویری و خشک رشد می‌کند، پس آبیاری زیاد را دوست ندارد و آبیاری بیش از حد، باعث پوسیدگی ریشه و از بین رفتن گیاه می‌شود. در فصل رشد گیاه یوکا یعنی در بهار و تابستان، می توان تا 1 روز در هفته آن را آبیاری کرد و در فصل پاییز و زمستان میزان آبیاری را کم کرده و حدود 14تا 21 روز یکبار آبیاری انجام شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر + کود میکرومیکس زرگرین

محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

یوکا به طور طبیعی در بیابان های شنی و خشک رشد می کند. استفاده از یک خاک سبک با زهکش بالا مانند خاک لیمونی گزینه مناسبی برای کاشت یوکا است.

humidity 1

رطوبت

گیاه یوکا نسبت به خشکی و محیطی با رطوبت کم مقاوم است. این گیاه می تواند تا رطوبت ده درصد را تحمل کند. گیاه یوکا را می توان در رطوبت اتاق نگهداری و پرورش داد.

دما

دما

گیاه یوکا در برابر گرما و دما مقاوم است و تحمل دمایی بالایی دارد. بهترین دما جهت نگهداری یوکا بین 13 تا 27 درجه سانتیگراد است و کمترین دمایی که این گیاه می تواند تحمل کند، 8 درجه سانتیگراد است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• سیاه شدن و پوسیدگی برگها: این مشکل هنگامی رخ می دهد که گیاه یوکا را بیش از حد آبیاری شده باشد.

• پوسیدگی ساقه گیاه: به دلیل آبیاری زیاد و نبودن زهکش است.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی گیاه مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.

• کپک خاکستری روی برگ: عامل آن قارچ بوتریتیس است که خود ناشی از هوای سرد و مرطوب است.

• زردی برگ ها پایین: نور کافی نیست.