026-43212000

راهنمای کامل نگهداری گل سنگ

راهنمای کامل نگهداری گل سنگ

نور

نور

گل سنگ به نور غیر مستقیم و زیاد احتیاج دارد. نور کم نیز باعث از بین رفتن نقاط و خال‌های صورتی روی برگ شده و کم‌کم برگ به رنگ سبز تغییر رنگ خواهد داد. بهترین مکان برای نگهداری گل سنگ در کنار پنجره پر نور به دور از تابش زیاد آفتاب است.

آبیاری

آبیاری

به آبیاری متوسط نیاز است، یعنی حتما در بین دو آبیاری باید سطح خاک تا عمق 2-3 سانتی خشک شود یا زمانی که به اندازه یک بند انگشت عمق خاک خشک شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر

NPK 13 13 13 زرگرین (به صورت محدود استفاده شود)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

بهترین خاک برای گلدان گل سنگی، خاک غنی با زهکش خوب است. ترکیب خاک لیمونی و کمپوست برای این گیاه مناسب است.

humidity 1

رطوبت

این گیاه رطوبت دوست است. می توان در زیر گلدانی سنگریزه ریخت و آن را تا نیمه از آب پر کنید. (روش جزیره) توجه کنید ته گلدان با آب در تماس نباشد. با استفاده از این روش رطوبت گیاه تامین خواهد شد و یا از روش مه پاشی استفاده کنید. کمبود رطوبت باعث خشکی نوک برگ‌ها می‌شود.

دما

دما

گل سنگی به هوای گرم نیاز دارد. سرما باعث از بین رفتن لکه‌های صورتی روی برگ‌ها می‌شود. دمای روز ۲۹-۲۴ درجه سانتی‌گراد و دمای شب ۲۳-۲۱ درجه سانتی‌گراد برای این گیاه مناسب است. دما نباید به زیر ۱۳ درجه سانتی‌گراد برسد.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• بیماری سفیدک پودری: از بیماری‌های قارچی گیاه گل سنگ است که منجر به ظهور پودر سفید رنگ بر روی برگ‌ها می‌شود و در نهایت برگ‌ها زرد می‌شوند. شرایط نور کم و هوای سرد و مرطوب این بیماری را تشدید می‌کند.

• بیماری پوسیدگی ریشه: مهم‌ترین مشکل این گیاه پوسیدگی طوقه و ریشه‌ها به دلیل آبیاری زیاد یا سنگین بودن و زهکش نامناسب خاک است. پوسیدگی ریشه گل سنگ باعث می‌شود گیاه رو به زردی و بیحالی رفته و در نهایت خشک شود. برای درمان آبیاری را کمتر کرده و در صورت نیاز از قارچکش مناسب استفاده کنید.

• آفت کنه: موجب کم رنگ شدن برگ‌ها در نهایت زرد شدن آنان می‌شود و در زیر سطح برگ‌ها نیز تارهای عنکبوت بوجود می‌آیند.

• شپشک آرد آلود: بصورت توده پنبه‌ای سفید روی گیاه مشاهده می‌شود.

• پژمرده شدن: این گیاه به خشکی حساس بوده و در صورت خشکی کشیدن سریعا پژمرده می‌شود. نرسیدن آب کافی به گیاه و کمبور رطوبت علت پژمرده شدن گل سنگ هستند.

• زرد شدن و ریزش برگ ها: این عارضه به دلیل آبیاری بیش از حد می باشد.

• محو شدن خال های رنگی روی برگ: به دلیل کمبود نور است.