026-43212000

راهنمای کامل نگهداری پاپیتال

راهنمای کامل نگهداری پاپیتال

نور

نور

نور کامل را بر سایه ترجیح می دهد ولی از آفتاب مستقیم بیزار است. پاپیتال ابلق نسبت به پاپیتال سبز به نور بیشتری نیاز دارد.

آبیاری

آبیاری

این گیاه رطوبت را دوست دارد اما تا حدی هم به خشکی مقاوم است. البته نباید میزان تحمل خشکی از نظر زمانی زیاد شود چون رنگ برگ‌ها تیره خواهد شد. زمانی که خاک گلدان خشک شد آبیاری انجام شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

NPK 13 13 13 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر محلول پاشی با کود آلی مایع زرگرین (2 تا 3 سی سی در یک لیتر آب)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

از انواع خاک های کمپوست لیمونی و پیت می توان استفاده کرد.

humidity 1

رطوبت

این گیاه به رطوبت علاقه دارد و معمولا درجه رطوبت بین 50 تا 70% بهترین گزینه است. غبارپاشی هفته‌ای یکبار در زمستان و هفته‌ای 2 بار در تابستان برای حفظ رطوبت نیاز است.

دما

دما

به طور کلی این گیاه نیاز به دمای معتدل از 8 تا نهایتا 25 درجه نیاز دارد.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• لکه برگ باکتریایی: این حالت که با نمایان شدن لکه‌های قهوه‌ای یا سیاه بر روی برگ قابل تشخیص است توسط باکتری ایجاد می‌گردد.

• پوسیدگی ریشه: این حالت توسط قارچ Rhizoctonia ایجاد شده و هنگامی که خاک گیاه بیش از حد مرطوب و گرم باشد یا ریشه در حالت غرقابی قرار گرفته باشد، شرایط برای رشد این قارچ فراهم شده و ریشه دچار پوسیدگی می‌گردد.

• کنه: در شرایطی که محیط نگهداری پاپیتال گرم و خشک باشد، این کنه رشد کرده و سطح زیرین برگ‌ها حالت تار عنکبوتی به خود می‌گیرد.

• پریدگی و سفید شدن رنگ برگ ها: معمولا اگر نورخیلی شدید بوده باشد یا در تاریکی بیش از حد قرار بگیرد چنین اتفاقی خواهد افتاد.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی گیاه مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.