026-43212000

راهنمای کامل نگهداری لیندا

راهنمای کامل نگهداری لیندا

نور

نور

در نور کامل بهترین رشد را دارد ولی در نیمه آفتاب نیمه سایه هم رشد خوبی دارد. ولی هرچند وقت یکبار آن را در محل پرنور قرار دهید .

آبیاری

آبیاری

پیاز این گیاه می تواند تا حدود یکسال آب را در خود ذخیره کند. پس آبیاری بیش از حد این گیاه سبب پوسیدگی پیاز آن و از بین رفتن گیاه می شود . رطوبت خاک باید پایین باشد و در فاصله ی بین دو آبیاری خاک حتما خشک شود.

wired outline 1277 antibacterial spray disinfection 1

کودهای مورد نیاز

PK 40 زرگرین + کود آلی مایع ویتازر NPK 13 13 13 زرگرین (به صورت محدود استفاده شود)

wired outline 1827 growing plant 1

خاک مورد نیاز

بهترین خاک برای لیندا یک خاک سبک با زهکشی بالا است. مخلوطی ازخاک رس، شن و مواد آلی (خاک لیمونی) برای لیندا مناسب است.

humidity 1

رطوبت

در تمام طول سال هفته ای یکبار غبارپاشی کافی است، در مواقعی که درجه حرارت زیر 10 درجه است غبارپاشی نشود.

دما

دما

دمای مناسب برای لیندا 18 تا 25 درجه سانتی گراد است. در زمستان دمای 10 تا 13 درجه و در تابستان 21 درجه بهترین درجه حرارت است.

wired outline 1154 spider 1

آفات و بیماری

• لکه های سوخته روی برگ: عامل آن غبار پاشی در آفتاب است.

• قهوه ای شدن نوک برگ ها: اگر حاشیه برگ های لیندا قهوه‌ای شده به این معنی است که آبیاری به درستی انجام نشده یا بیشتر از نیاز یا کمتر صورت گرفته. در بسیاری از موارد نیز دمای کم یا نور کم نیز می‌تواند سبب این مشکل باشد.

• افتادگی برگ ها: آبیاری بیش از اندازه دلیل اصلی، افتادگی برگ های گل لیندا است.

• پوسیدگی ریشه: آبیاری بیش از اندازه و زهکشی نادرست، دلیل پوسیدگی ریشه است.

• کم رنگ شدن برگ ها: اگر مواد غذایی به میزان لازم و نور به اندازه‌ای که گیاه نیاز دارد به آن نرسد، برگ های لیندا شروع به کم رنگ شدن می‌کند.

• شپشک آرد آلود: اگر توده ها و لکه های سفید بر روی برگ مشاهده کردید، نشانه وجود این آفت است.

• آفت کنه: وجود تارهای عنکبوتی و مات شدگی برگ ها به دلیل وجود کنه است.