026-43212000

ذرت

در دنیا و بین غلات، ذرت بعد از گندم و برنج از لحاظ اقتصادی و سطح زیر کشت مقام سوم را دارا بوده و از نظر کل تولید مقام اول را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به دلیل سازش پذیری با شرایط اقلیمی مختلف روز به روز در حال گسترش بوده، به­طوری­که امروز از عمده­ترین محصولات مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیر به­شمار می­آید. در ایران ذرت به­عنوان یه گیاه جدید در سال 1349 با تاسیس بخش تحقیقات ذرت و علوفه در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر همرا با بررسی­های به­نژادی و به­زراعی مورد توجه قرار گرفت. به­طوری­که در سال زراعی 87-86 سطح زیر کشت آن به مرز 183000 هکتار و تولید 9250 هزار تن رسید.

در سال زراعی 1401، طرحی با همکاری جهاد کشاورزی استان البرز با هدف تاثیر کود آلی مایع ارگانیک زرگرین بر روی محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. مزرعه جناب آقای مسعود نوزریان (تولید کننده برتر در کشت گندم و کلزا در شهرستان ساوجبلاغ) واقع در شهرستان ساوجبلاغ سه راه قاسم آباد به عنوان مرکز پایلوت کود آلی مایع ارگانیک زرگرین بر روی محصول ذرت تعیین شد. سطح مورد ارزیابی برای تیمار کود زرگرین به مساحت سه هکتار و در مجاورت آن مساحت دو هکتار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. کشت ذرت در نیمه اول مرداد ماه 1401 انجام شد. تیمار کودی با کود آلی مایع ارگانیک زرگرین در سه مرحله شامل 1- شروع رشد ساقه(50 سانتی­متری ذرت) با مقدار 40 لیتر در هکتار از کود آلی مایع ارگانیک زرگرین   2- ابتدای ظهور تاسل ذرت با مقدار 40 لیتر در هکتار   3- مرحله غلاف دهی ذرت با مقدار 40 لیتر در هکتار انجام شد. همچنین کوددهی در مزرعه تیمار و شاهد با کودهای شیمیایی انجام شد. در تاریخ 14 آبان 1401 همزمان با برداشت محصول ذرت صفاتی مانند ارتفاع بوته، وزن بوته، ارتفاع غلاف، وزن غلاف و عملکرد نهایی مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از طرح به شرح ذیل می­باشد:

میانگین ارتفاع بوته در مزرعه تیمار 5/234 سانتی­متر و در مزرعه شاهد 216 سانتی­متر (5/8 درصد بیشتر نسبت به شاهد)

میانگین وزن بوته در مزرعه تیمار 25/711 گرم و در مزرعه شاهد 5/597 گرم (19 درصد افزایش نسبت به شاهد)

میانگین ارتفاع غلاف در مزرعه تیمار 38 سانتی­متر و در مزرعه شاهد 25/33 سانتی­متر (3/14 درصد افزایش نسبت به شاهد)

میانگین وزن غلاف در مزرعه تیمار 238 گرم و در مزرعه شاهد 185گرم (6/28 درصد افزایش نسبت به شاهد)

عملکرد نهایی مزرعه تیمار 49 تن و عملکرد نهایی مزرعه شاهد 2/41 تن (19درصد افزایش عملکرد نسبت به شاهد)

Untitled
2 1
3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *