026-43212000

افزایش تولید کلم در کرج با کودهای زرگرین

یکی از بزرگترین معضلات کشاورزی در همه کشورها ، افزایش جمعیت و از سوی دیگر تخریب و محدود شدن زمین و آب مناسب در کره زمین است و به همین دلیل افزایش برداشت از واحد سطح در برنامه دولت­ها برای تامین غذا قرار دارد.

 کود مایع آلی ارگانیک زرگرین به عنوان یک کود سازگار با محیط زیست و محرک زیستی طبیعی با منشا گیاهی در تمامی مراحل زندگی گیاهان (رویشی و زایشی) تاثیرات بسیار معناداری در کمیت و کیفیت محصولات داشته است.

این کود به دلیل دارا بودن درصد بالایی از آمینواسید قابل جذب ، موجب افزایش مقاومت گیاه به تنش­های محیطی مانند گرما، سرما، خشکی، سرما و موارد دیگر شده است ضمن این که آمینواسید موجب افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو می شود.

پژوهشهای مختلفی برای بررسی اثرات کود مایع آلی ارگانیک زرگرین بر ویژگی های محصولات کشاورزی انجام شده که یکی از آنها  پژوهش مربوط به گیاه کلم پیچ سبز است.

کلم یکی از سبزیهای پرمصرف در دنیا و به صورت تازه خوری و پخت و پز (به عنوان غذای اصلی) مورد توجه است.

برای بررسی اثرات کود مایع آلی ارگانیک زرگرین با هماهنگی جهاد کشاورزی استان البرز، مزرعه آقای رضا فاتح به عنوان پایلوت ، انتخاب  و پژوهش در  تابستان 1401 انجام شد.

این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی اجرا شد و کود مایع آلی ارگانیک زرگرین در سه نوبت 15، 45 و 70 روز پس از انتقال نشاء به مزرعه و با مقدار20، 30 و 30 لیتر در هکت‍ار مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین یک قسمت از مزرعه که کود مایع آلی ارگانیک زرگرین  دریافت نکرده بود به عنوان شاهد در نظر گرفته شد.

بررسی و پایش اثرات کود در فواصل 30 ، 50 و 80 روز در مزرعه انجام شد که به صورت ظاهری محصولات کلم قطعه تیمار به لحاظ یک دست بودن ، سبزینگی و شادابی ، وزن خشک و تر و استرس­ ، وضعیت مناسبتری نسبت به شاهد داشت.

در زمان برداشت نیز صفات مختلفی مانند ارتفاع ، وزن هد و در نهایت عملکرد نهایی مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به نتایج به دست آمده در شکل 1 می­توان بیان کرد که استفاده از 80 لیتر کود مایع آلی ارگانیک زرگرین در هکتار طی سه مرحله نسبت به شاهد ، سبب افزایش عملکرد نهایی برداشت تا 19/18 درصد شده است.

میزان افزایش در ارتفاع نیز به صورت میانگین 8/16 درصد و افزایش قطر هد ،   9/12 درصد بیشتر از نمونه شاهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *